+420 123 456 789

Jednorázová péče o Vaše hroby

Lze objednat na určitý týden nebo konkrétní den, kdykoli od března do listopadu.

  1. odstranění zvadlých květin, mechu, vyhořelých svíček, listí a mechanické odstranění vosku z hrobu
  2. omytí kamene a všech předmětů z hrobu
  3. odplevelení vysypané plochy
  4. zametení před hrobem
  5. zalití květin, dolití vody
  6. čerstvá kytička dle sezóny
  7. zapálení svíčky
  8. fotodokumentace před a po akci, její zaslání na e-mail objednatele
  9. realizace během 7 kalendářních dnů uvedených v objednávce
  10. doprava na hřbitov vzdálený do 25 km od sídla poskytovatele